Trh práce 4.0.

Pro některé z vás je to možná nová zpráva, ale v horizontu 10 až 20 let dojde k zániku určitých profesí nebo k výrazným změnám v jejich náplni, stejně tak ale z důvodu určité rovnováhy dojde k rozšíření jiných profesí, zejména ve službách a ke vzniku zcela nových činností, jejichž zaměření a obsah je zatím obtížně popsatelný.

Kreativita, schopno…

Celý článek: https://www.kmosek.com/trh-prace-4-0/?feed_id=30616&_unique_id=62696c767a143

#Personálníagentura
#Budoucnosttrhupráce #trhpráce #Trhpráce4.0.

Autor: Petr Kmošek