Vztahový koučink ve firmě

Řešení problémů vztahu a konfliktů ve firmách

Problémové vztahy mezi zaměstnanci řeší vztahový koučink

Vztahy mezi zaměstnanci výrazně ovlivňují nejen náladu a chování lidí ve firmě, ale mají dopad i na přístup zaměstnanců k zákazníkům a kolegům.

Tvořitelé těchto vztahů jsou jejich manažeři a šéfové, kteří zodpovídají za výběr i vedení členů svého týmu. V našem vztahovém koučinku se proto věnujeme tomu, jak se můžete stát lepším šéfem, jak vztahy ve firmě ovlivnit co nejpozitivněji a jak řešit problematické situace.

Pomáháme také zaměstnancům s řešením problematických vztahů na pracovištích formou vztahového koučinku.

Problematické vztahy na pracovišti neovlivňují pouze oběti, ale i celé organizace. Málokterá firma nebo organizace si uvědomuje vážnost problémů, které jsou spojené s problematickými vztahy na pracovišti. Situaci jsou často ignorovány.

Jiné společnosti se s tímto snaží vypořádat svým způsobem, ale napáchají obvykle více škody než užitku.

Vztahy na pracovišti ladí vztahový koučink

  • Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
  • Vztahy mezi nadřízenými a podřízenými
  • Vztahy k zákazníkům a veřejnosti
  • Vztahy mezi pracovními kolektivy v organizaci
  • Vztahy mezi spolupracovníky atd.
  • Pracovní prostředí

Důvod našeho koučovacího řešení je především zaměření na celkovou pracovní spokojenost a produktivitu práce. Pracovní prostředí tvoří jak interpersonální vztahy, tak i materiální vybavení na pracovišti. Souhrnně se dá říct, že se jedná o všechny podmínky, ve kterých zaměstnanci pracují.

Konflikty na pracovišti řeší vztahový koučnik

Konfliktům se na dnešních pracovištích nelze vyhnout a mohou být vyvolány či ovlivněny mnoha faktory, jako jsou například frustrace, nesplněné očekávání, osobnostní dispozice, ego, psychický stav či slouží jako prostředek k získání převahy.

Také mohou být způsobeny pouhým nedorozuměním či chybným chápáním projevů druhé osoby. Svou roli na pracovišti, a samozřejmě i mimo ně, mohou hrát také rivalita, předsudky či přehnaná soutěživost.