Koučink jako řešení problémů vztahu

Koučink jako řešení krize ve vztahu

V období mezi 0. – 3. měsícem je poznávací fází. Vzájemně zjišťujeme, zda má o nás protějšek zájem. Typické pro toto období jsou dlouhé rozhovory a svěřování se sobě navzájem, sdílení a poznávání. V tomto období jsme k našemu partnerovi velmi nekritičtí a otevření.

V období mezi 3. – 6. měsícem je fází, kdy se náš vztah stává již vážným. Seznamujeme se s partnerovým zaměstnáním, rodinou, zvyky, zlozvyky a již je to také obdobím, kdybychom měli zvážit, zda má náš vztah šanci na budoucnost.

V další fázi vztahu, který trvá déle než 6 měsíců mluvíme již jako o dlouhodobém vztahu. V tomto období si již plně uvědomujeme odlišnosti mezi naším životním stylem a partnerovým. Objevují se první konflikty, které se mohou týkat životních plánů, rodiny, investic, obvykle již také známe přátele našeho partnera a širší okruh rodiny.

Již odezněla zamilovanost a přichází láska. Je to silný a trvalý cit, který nám přináší pocit bezpečí a oboustranné oddanosti a emocí. Existuje i definice přátelské lásky, o které se hovoří po 20 letech soužití manželů. Partneři se dokonale znají, vztah je vyrovnaný, emoce klidné, partneři si vzájemně a plně důvěřují a city jsou trvalé.

Každý vztah prochází pravidelnými krizemi. Ať už se jedná o vztahy s partnery, kolegy nebo rodinou. První krize ve vztahu se mohou dostavit po roce, další po 3,7 nebo více letech. Svým koučinkem se snažím zachránit to nejcennější a tím jsou rodiny a jejich hodnota. Složité krize patří do manželské poradny, ty ostatní lze řešit koučinkem, co myslíte?

Škála životních událostí, dle autorů Holmese a Raheho z roku 1967

rozvod: 73 / rozchod manželů: 65 / sňatek: 50 / smíření manželů: 45 / onemocnění rodinného příslušníka: 44 / těhotenství: 40 / sexuální potíže: 39 / přírůstek nového člena do rodiny: 39 / úmrtí blízkého přítele: 37 / odchod syna nebo dcery z domu: 29 / problémy s partnerovými příbuznými: 29 / manželka začala nebo přestala chodit do práce: 26 / změna životních podmínek: 25 / změna osobních zvyků: 24 atd.

Vztahová krize

Od nevěry počínaje, přes formu a dnes již zcela běžnou virtuální nevěru, sexuální nesoulad, žárlivost vysoký věkový rozdíl mezi partnery a z toho vznikající názorové neshody, rozdíly v majetku, vzdělání a společenské vrstvě, ale také ponižování, napadání a týrání, alkohol, drogy a patologické hráčství a na závěr problémy plynoucí z toho, že partner je cizinec.

Nevěra emoční a fyzická

Nevěra je problém a krize číslo 1. Pro někoho je bolestnější představa fyzické nevěry a pro druhého spíše forma duševní nebo emoční nevěry. Někdo již za nevěru označuje samotnou myšlenku na ní a jiný pouze kontakt. Fyzická nevěra je finálním aktem vztahu, který ne každý vztah dokáže překonat. Vše o stavu vašeho vztahu probereme na našem sezení.

Virtuální nevěra (Porno nevěra)

Témata chatování a kontaktu na internetu mohou být různé, od společných zájmů až po sexuální fantazie. Lidé, kteří se dopouštějí virtuální nevěry, většinou hledají naplnění své touhy po porozumění. Jedná se o významný signál toho, že ve vztahu něco chybí.

Žárlivost

Žárlivost je určitá forma nemoci a jako každá nemoc je to v podstatě touha po sobě samém. Obvykle žárlíme ze strachu, že něco ztratíme. Jde o pocit hluboké lásky, strachu ze ztráty partnera, ohrožení rodiny, beznaděje, deprese, vnitřní neklid a napětí.

Věkový rozdíl mezi partnery

Partnerství lidí s vysokým věkovým rozdílem je dnešní společností přijímáno spíše záporně. Pár čelí posměškům a také pomluvám. Takové vztahy bývají často složité a komplikované. O věkovém rozdílu mluvíme zpravidla, když se jedná o více než 20 let. Problémy nastávají po delší době vztahu skrze jiné názory, hodnoty, priority způsobené generačním rozdílem.

Partnerské rozdíly v příjmech a vzdělání

Ať už jsme dominantní, úspěšní, vzdělanější nebo jsme submisivní, vždy bychom měli mít dostatek sebevědomí, vnitřní jistoty a samostatnosti v prosazení si vlastního názoru. Koučink vám umožní vhled do vaší situace a společně najdeme řešení.

Ponižování partnera nebo partnertky

Jeden z partnerů týrá psychicky svého partnera formou ponižování, vyhrožování nebo výsměchu. Pokud dojde na fyzickém týrání, je třeba vyhledat odbornou pomoc a situaci okamžitě řešit. Zde koučink funguje pouze jako doplněk k zásadní službě manželské poradny nebo centra.

Nízké sebevědomí a problémy ve vztazích

Dnes také častý jev, kdy jeden z partnerů, obvykle žena, si nevěří a svému partnerovi se ve všem podřizuje, není vyslyšen její názor, přichází o svou pozici v rodině. Stav není v rovnováze a dochází tak k jeho narušení.

Vztahové problémy

Jedná se především o rodiné a partnerské vztahy, které jsou často narušeny dalšími rodinnými přislušníky a do fungování vztahu aktivně zasahují, čímž fungování vztahu a rodiny významně oslabují její integritu

Řešení krize ve vztahu

Není žádným překvapením to, že na řešení partnerských problémů se musí podílet oba dva a silně se do řešení krize angažovat. Jako kouč vždy radím krizi řešit co nejdříve, případně na ní pracovat již preventivně, to znamená věnovat se problémům ve vztahu tak, aby se neprohloubily do krize vztahu samotné.

Ano, dnes vnímáme rozvod jako zcela normální věc, ale lidé si často neuvědomují dopad na ostatní, vnímání dítěte, poškozená stabilita a ekonomika rodiny, dopad na osobnost a emoce atd. Pokud již máte pocit, že dochází k opakovaným problémům ve vztahu je třeba tuto situaci řešit, a to obvykle s někým, kdo vám poskytne nezaujatý a odborný pohled na to, jak tuto věc řešit.

V případě hlubokých manželských krizí doporučuji manželskou poradnu, linku důvěry nebo krizové centrum, pokud máte však pocit, že potřebujete náhled na situace nebo chování, vhled do problému, zpětnou vazbu, návrh řešení, diskuzi nad tématem, případně hledání odpovědí, je volba kouče určitě správná.

Jak překonat krizi ve vztahu

 • Je třeba se nestydět za své emoce a naučit se své emoce vyjadřovat.
 • Je nutné se naučit sdílet a sdělovat, důležité je nebýt uzavřený sám do sebe a umět se svěřit s tím, co aktuálně prožíváme.
 • Mít dobrý kontakt se sebou samým, se svým tělem a vnímat své tělo je důležité, vážit si ho, neboť nám může často prozradit, že se něco v nás děje.
 • Zná své vlastní hranice, uvědomit si, kde jsou jeho meze únosnosti.
 • Je potřeba si během krize uspořádat své myšlenky o znát dobře vlastní situaci.
 • Využívat schopnost jiných, starších, zkušenějších, a to jak pozitivní, tak i negativní.
 • Nebát se obrátit na získání zkušeností přátel nebo příbuzných, nebýt na problém sám.
 • Inspirovat se příběhy jiných.
 • Snažit se přijít a řešit krizi tvořivým způsobem.
 • Vždy mít vnitřní víru a naděje na změnu a schopnost krizi zvládnout.
 • Zvládnutí a překonání krize vnímat jako cestu, která vede k hlubšímu poznání nás samotných.