Těmto manažerům se raději vyhněte!

S těmito manažery se každý z nás potká na naší kariérní cestě. Každá etapa jejich vývoje je vlastně důležitá a za to kde se nachází nemohou, nevědí o tom a o dalším postupu často ani nic netuší. Jejich vývoj je složitější, ale stav, kde se nyní nachází nemusí být trvalý.
Manažerské mistrovství
Každý individuální, ale i společenský vývoj má své et…

Celý článek: https://www.kmosek.com/temto-manazerum-se-radeji-vyhnete/?feed_id=35107&_unique_id=629d15674c008

#Managementařízenífirem #Osobnírozvoj
#DavidR.Hawkins #Manažerskémistrovství #Mapavědomí #Mocversussíla

Autor: Petr Kmošek