Práva zaměstnanců slábnou!

Toto zjištění vyplývá z celkové analýzy mezinárodní odborové konfederace ITUC, která porovnala celkem 141 zemí. Nejhůře jsou na tom pracující v zemích označených v přehledu jako „5+“, kde došlo k celkovému zhroucení práva. Patří sem mimo jiné Irák, Libye, Somálsko, Súdán či Sýrie. Nevhodné podmínky, tedy bez možnosti práv pro zaměstnance nalezneme …

Celý článek: https://www.kmosek.com/prava-zamestnancu-slabnou/?feed_id=29776&_unique_id=6260245e57563

#Personálníagentura
#ITUC #Právazaměstnanců

Autor: Petr Kmošek