Je vaše kariéra dynamická?

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektů (bodů, těles, soustav těles). Kariéra je profesní dráha jedince, ať už celoživotní nebo i určité části jeho života. Začíná v okamžiku, kdy vstoupí na pracovní a pokouší se tam získat určitou prestiž. Růst prestiže v povolání ovlivňuje zároveň jeho sociální postavení a tím…

Celý článek: https://www.kmosek.com/je-vase-kariera-dynamicka/?feed_id=34840&_unique_id=629a6a269dfec

#Osobnírozvoj

Autor: Petr Kmošek