Jak pracovat s konflikty mezi zaměstnanci?

Množí se nedorozumění a roste napětí a stres. Vzniká konflikt. Drobné nedorozumění mezi spolupracovníky může přerůst ve větší nebo obrovský problém. Mnohokrát si však vyplňujeme mezery v naší představě, protože chceme na velmi primární úrovni vědět: „Jsme v bezpečí?“ Pochopením toho, jak konflikty na pracovišti vznikají, vám může pomoci se jim vyhn…

Celý článek: https://www.kmosek.com/jak-pracovat-s-konflikty-mezi-zamestnanci/?feed_id=53700&_unique_id=6376f4c42cf6c

#Krizovýmanagement|Crisismanagement #Manažerskéřízení|Management
#Konfliktnapracovišti #Konfliktvpráci #Řešeníkonfliktůnapracovišti

Autor: Petr Kmošek