Flexibilní úvazky ano, ale umíme to?

V dnešní dynamické a rozmanité pracovní síle je zřejmé, že poptávka po pružné práci meziročně poroste. Poptávka po pracovních silách dosahuje až 70 % v porovnání s rokem 2017. Stále více organizací umožňuje pracovníkům pracovat tam, kde chtějí, na vzdálených místech, stejně jako v pracovních prostorech, a dokonce se spoléhají na pružnější uspořádán…

Celý článek: https://www.kmosek.com/flexibilni-pracovni-uvazky-a-flexibilita-pracovist/?feed_id=51938&_unique_id=635b33f0e194a

#Personálníagentura|HRrecruitmentagency
#Flexibilitafirem #Flexibilitapráce #Flexibilníúvazky #Iwgglobal #Studieflexibilníúvazky #Výzkumflexibilnípráce

Autor: Petr Kmošek