Co dělá krizový manažer

Cílem práce krizového manažera je celkové zvládnutí procesně náročných procesů ve velmi krátkém čase. Procesy mohou často vykazovat překvapivý a nečekaný průběh, ale i dopady. Proto se v práci krizového manažera musí uplatnit řada funkcí, aby se včas zachytily jak symptomy příchodu krize, tak minimalizovaly příčiny krize

Krizový manažer musí při…

Celý článek: https://www.kmosek.com/co-dela-krizovy-manazer/?feed_id=35372&_unique_id=629fb9d31c3e5

#FAQ
#Codělákrizovýmanažer

Autor: Petr Kmošek