Test osobnosti dle MBTI Myers-Briggs Type Indicator

Každý z nás máme svůj jedinečný charakter a osobnost. Charakter ovlivňuje naše jednání a cítění. Přes určité detaily, lze seskupit naše podobné znaky do 16 základních kategorií, neboli osobnostních typů. Základní pilíře tohoto systému položil Carl Jung a do současné podoby ho vypracovaly Katharina Cook Briggs a Isabel Briggs Myers, které vytvořily …

Celý článek: https://www.kmosek.com/test-osobnosti-dle-mbti-myers-briggs-type-indicator/?feed_id=56128&_unique_id=639c108089b36

#Kariéra|Career

Autor: Petr Kmošek