Nová služba: Prevence a snížení fluktuace zaměstnanců

Naše služba se zabývá snížením nebo významným omezením fluktuace a její prevence v rámci Vaší společnosti. Všichni Vaši zaměstnanci bohužel nemají kapacitu, anebo nedisponují kompetencemi k manažerskému nebo personálnímu řízení Vašich lidí.Někdy se mohou dopustit fatálních chyb a mohou ohrozit celou Vaši společnosti. Potřebujete krizového manažera …

Celý článek: https://www.kmosek.com/nova-sluzba-prevence-a-snizeni-fluktuace-zamestnancu-2/?feed_id=45597&_unique_id=630967e8080f6

#Kariéra|Career

Autor: Petr Kmošek